Головна / Компанія / Корпоративна політика / ІІ. Загальні положення

Компанія

ІІ. Загальні положення

1. Призначення і область застосування

Даний Кодекс корпоративної культури співробітників ПАТ “Вінницяобленерго” (далі – Кодекс) – офіційний внутрішній документ, спрямований на підтримку і виховання корпоративної культури, традицій, системи цінностей, переконань, ділових принципів, норм поведінки тощо, які склалися в ПАТ“Вінницяобленерго” (далі - Товариство) за час діяльності та сприймаються і виконуються всіма його співробітниками. Кодекс має реалізовуватися у повсякденній діяльності Товариства та сприяти його розвитку на шляху реалізації поставлених завдань.

Кодекс базується на загальнолюдських принципах і цінностях, визначає культуру поведінки співробітників Товариства та взаємовідносин при виконанні ними службових обов'язків, взаємин між собою, при роботі з громадськістю та іншими організаціями, сприяє формуванню позитивного іміджу Товариства.

Кодекс формулює ключові елементи корпоративної культури – мету, бачення, місію, принципи діяльності та відповідальності, норми поведінки, вимоги до зовнішнього вигляду. Дотримання норм Кодексу є обов'язком всіх співробітників Товариства, незалежно від займаної посади.

2. Мета

Кодекс покликаний сприяти:
– Зміцненню позитивного іміджу Товариства;
– підвищенню його успішності;
– Досягненню ефективності та комфортності у виробничих відносинах на основі узгодженої морально-правової політики Товариства;
– Розвиненню у працівників почуття відповідальності за доручену справу;
– Досягненню високих виробничих результатів.

3. Місія

ПАТ “Вінницяобленерго” – робить життя Вінниччини найбільш комфортним, регіон привабливим, прагне досягнути європейських стандартів з:
– Ефективності ведення бізнесу,
– Компетентності своїх працівників,
– Створення сучасних умов праці,
– Забезпечення соціальних гарантій та захисту прав співробітників,
– Раціональності використання природних та людських ресурсів.

4. Бачення

Корпоративні цінності є основою корпоративної культури, формують єдність поглядів і дій співробітників, сприяють ефективному досягненню спільних цілей.

Корпоративними цінностями ПАТ “Вінницяобленерго” є:
1) Згуртованість колективу, заснована на прагненні ефективно працювати та розвивати свій потенціал, підтримці командного духу та взаємодії для досягнення спільних цілей Товариства;
2) Відповідальність і сумлінне ставлення до виконання своїх обов'язків, відповідальність по відношенню до Товариства і його співробітників, якісне та своєчасне виконання поставлених завдань, постійне вдосконалення професійного рівня;
3) Ініціативність співробітників, їх активність, пошук нових ідей і впровадження їх у свою сферу діяльності;
4) Повага до історії та традицій Товариства, підтримання ініціативи керівництва і своїх колег;
5) Дотримання високих етичних стандартів: повага до думки інших, терпиме ставлення, відкрите і доброзичливе обговорення проблем;
6) Командний дух, спільне вирішення виробничих завдань;
7) Здоровий спосіб життя, активна участь у культурних, спортивних та інших заходах, що проводяться в Товаристві.

5. Відповідальність

5.1. Керівництва та директорів структурних підрозділів
Вище керівництво — генеральний директор, директори, заступники директорів, головні інженери, начальники служб та відділів Товариства (далі - Керівники) – відповідальні перед споживачами, акціонерами, співробітниками, діловими партнерами та жителями Вінницької області в цілому:
– За безпеку робочих місць;
– За надання споживачам електричної енергії, якість якої повністю відповідає державним нормам;
– За динамічний розвиток та ефективну діяльність Товариства;
– За підвищення його конкурентноздатності та чесне партнерство на енергетичному ринку країни;
– За підтримку високої репутації Товариства;
– За економічне та соціальне процвітання Вінницької області та України в цілому;
– За грамотну політику в сфері зайнятості;
– За послідовність етичним принципам Товариства;
– За забезпечення достойного рівня життя співробітників, можливостей особистого професійного зростання;
– за сприяння ефективному розвитку інших галузей народного господарства області.

Керівники Товариства також зобов'язані:
– Забезпечувати об'єктивне та справедливе ставлення до всіх співробітників;
– Забороняти будь-які прояви дискримінації, протекціонізму та привілеїв щодо окремих співробітників;
– Сприяти службовому просуванню кадрів, опираючись винятково на їх професійні здібності та результати роботи;
– Вирішувати проблемні питання в колективі в рамках конструктивного діалогу, взаємоповаги та компромісу і без негативних емоцій (підвищення голосу, вживання нецензурної лексики тощо);
– Поважати приватне життя своїх співробітників та не втручатися в нього будь-яким чином.

5.2. Співробітників
Співробітники Товариства у ході трудової діяльності відповідальні перед своїми роботодавцями та споживачами електричної енергії. Відповідають безпосередньо за дотримання своїх завдань та обов'язків згідно посадової інструкції.

Співробітники Товариства зобов'язані:
– Дотримуватися професійних та етичних норм;
– Бути завжди уважними до потреб та зауважень споживачів;
– Відповідати за якість та результати своєї роботи у Товаристві, турбуватися про його корпоративні інтереси;
– Не використовувати заради особистої вигоди або в інтересах третіх осіб матеріальні та нематеріальні активи Товариства;
– Не розголошувати конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;
– Уникати дій, які можуть бути розцінені як протекція, що забезпечує переваги чи пільги для окремого підприємства (організації) або його співробітника;
– Перебуваючи за межами підприємства в робочий час на державних, комунальних підприємствах, у громадських місцях своїм зовнішнім виглядом та поведінкою відповідати іміджу та авторитету Товариства;
– Не припускатися вчинків, які принижують гідність людини та шкодять іміджу Товариства;
– сприяти створенню атмосфери взаємодопомоги, коректного та поважного ставлення до своїх колег.

Доступ до публічної інформації
Персональний кабінет ПАТ "Вінницяобленерго"
Передати показники лічильника
Способи передачі показників
ПАТ "Вінницягаз"
Кол-центр
IНФОРМАЦIЙНО- КОНСУЛЬТАЦIЙНИЙ ЦЕНТР
Телефон довіри
Як отримати субсидію?
УЧБОВИЙ ЦЕНТР
Структурні одиниці
Інтегрована система менеджменту
Охорона праці
Реформа енергоринку