Головна / Акціонерам / Корпоративна інформація

Акціонерам

Корпоративна інформація
1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ   Положення про загальні збори акціонерів ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» (надалі – Положення) визначає статус та повноваження Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» (надалі – Товариство), порядок їх скликання, проведення та прийняття рішень. Положення розроблено у відповідності із законодавством України та Статутом Товариства...
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ   1.1. Положення про Наглядову раду ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» (надалі - Положення) визначає статус, порядок формування, склад та функції Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» (надалі - Товариство), права, обов’язки та відповідальність її членів. 1.2. Положення розроблене у відповідності із законодавством України та Статутом...
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ   Положення про Виконавчий орган ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» (далі - Положення) регламентує статус, порядок формування, склад, повноваження Виконавчого органу ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» (далі – Товариство), порядок його роботи, права, обов’язки та відповідальність її членів. Положення розроблене у відповідності із законодавством...
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ   1.1. Положення про Ревізійну комісію ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» (надалі - Положення) визначає правовий статус, порядок формування, склад та функції Ревізійної комісії ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» (надалі – Товариство), права, обов’язки та відповідальність її членів. 1.2. Положення розроблене у відповідності із законодавством України та...
    ЗАТВЕРДЖЕНО Загальними зборами акціонерів ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» від 28 квітня 2017 року Протокол №1/2017             СТАТУТ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» (нова редакція) ідентифікаційний код 00130694 м. Вінниця 2017...
Протокол № 1/2017 річних загальних зборів акціонерів (надалі – Збори; Загальні збори) ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» (надалі – Товариство або ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО»)   м. Вінниця                            ...
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента   I. Загальні відомості 1. Повне найменування емітента ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО" 2. Код за ЄДРПОУ 00130694 3. Місцезнаходження 21050 м. Вінниця вул. Магістратська, 2 4. Міжміський код, телефон та...
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ  НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА) щодо  фінансової звітності ПУБЛІЧНОГО  АКЦІОНЕРНОГО  ТОВАРИСТВА „ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО” станом на 31 грудня  2016 року. Адресат: Аудиторський висновок (Звіт незалежного аудитора) щодо фінансової звітності призначається: Власникам цінних паперів Керівництву ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА „...
ВИСНОВКИ Ревізійної комісії ПАТ "Вінницяобленерго" про результати перевірки фінансово-господарської діяльності ПАТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО" у 2016 році
1. Загальні відомості 1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВIННИЦЯОБЛЕНЕРГО" 2. Організаційно-правова форма: Акцiонерне товариство 3. Kод за ЄДРПОУ: 00130694 4. Місцезнаходження емітента: вул.Магістратська (1-го Травня), б.2, м. Вінниця, 21050, Україна 5. Міжміський код та телефон: (0432)...

Сторінки

 • Доступ до публічної інформації
 • Персональний кабінет ПАТ "Вінницяобленерго"
 • SMS повідомлення з показниками
 • ПАТ "Вінницягаз"
 • Кол-центр
 • IНФОРМАЦIЙНО- КОНСУЛЬТАЦIЙНИЙ ЦЕНТР
 • Телефон довіри
 • Як отримати субсидію?
 • Структурні одиниці
 • УЧБОВИЙ ЦЕНТР
 • Інтегрована система менеджменту
 • Охорона праці