Головна / Персонал

Персонал

Персонал

Однiєю iз важливих складових успiху ПАТ "Вiнницяобленерго" є якiсний склад персоналу, рiвень його квалiфiкацiї та iнiцiативи.
Станом на 01 липня 2017 року чисельнiсть штатних працiвникiв "Вiнницяобленерго" склала 4759 чоловік, розподіл яких за категоріями видно з діаграми 1.

Чисельність штатних працівників ПАТ «Вінницяобленерго» в розрізі категорій

Діаграма 1.

В Товаристві працює 8 кандидатiв наук; 63,79 відсотки всього персоналу має вищу освіту (повну, базову, неповну). Із загальної чисельностi 31,33% складають працiвники вiком до 35 рокiв, з них 38,36 % працюють на керiвних та інженерно-технічних посадах.

Середнiй вiк працiвникiв Товариства - 40 років.

В структурних одиницях на 284 ключових посади сформовано кадровий резерв із 305 працівників, які пройшли відповідну підготовку за індивідуальними програмами навчання.

Протягом І півріччя 2017 року пройшли перепідготовку 158 та підвищили кваліфікацію з відривом від виробництва 203 працівники Товариства.

 • Доступ до публічної інформації
 • Персональний кабінет ПАТ "Вінницяобленерго"
 • SMS повідомлення з показниками
 • ПАТ "Вінницягаз"
 • Кол-центр
 • IНФОРМАЦIЙНО- КОНСУЛЬТАЦIЙНИЙ ЦЕНТР
 • Телефон довіри
 • Як отримати субсидію?
 • Структурні одиниці
 • УЧБОВИЙ ЦЕНТР
 • Інтегрована система менеджменту
 • Охорона праці