Головна / Персонал

Персонал

Персонал

Однiєю iз важливих складових успiху АТ "Вiнницяобленерго" є якiсний склад персоналу, рiвень його квалiфiкацiї та iнiцiативи.
Станом на 01 січня 2019 року чисельнiсть штатних працiвникiв  АТ "Вiнницяобленерго" склала 4164 чоловіки, розподіл яких за категоріями видно з діаграми 1.

Чисельність штатних працівників АТ «Вінницяобленерго» в розрізі категорій

Діаграма 1

Діаграма 1.

В Товаристві працює 6 кандидатiв наук; 64 відсотки всього персоналу має вищу освіту (повну, базову, неповну). Із загальної чисельностi 27,3% складають працiвники вiком до 35 рокiв, з них 43,3 % працюють на керiвних та інженерно-технічних посадах.

Середнiй вiк працiвникiв Товариства - 42 роки.

В структурних одиницях на 263 ключову посаду сформовано кадровий резерв із 294 працівників, які пройшли відповідну підготовку за індивідуальними програмами навчання.

Протягом 2018 року пройшли перепідготовку 246 та підвищили кваліфікацію з відривом від виробництва 336 працівників Товариства.

Енергетика Онлайн
Персональний кабінет АТ "Вінницяобленерго"
Передати показники лічильника
Способи передачі показників
Список електропостачальників
Кол-центр
ПАТ "Вінницягаз"
IНФОРМАЦIЙНО- КОНСУЛЬТАЦIЙНИЙ ЦЕНТР
Телефон довіри
Як отримати субсидію?
УЧБОВИЙ ЦЕНТР
Структурні одиниці
Музей
Інтегрована система менеджменту
Охорона праці
Реформа енергоринку
Доступ до публічної інформації