Протокол дистанційних річних загальних зборів акціонерів, які проводились 21 квітня 2023 року