Корпоративна політика

  ЗАТВЕРДЖЕНО наказ АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» від 29.03.2024 № 197   Кодекс ділової етики та корпоративної культури АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО»   Зміст   Вступ 2 1.
ПОЛІТИКА  ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» в сфері професійної безпеки та здоров’я персоналу Основною метою своєї діяльності Товариство вважає найбільш повне задоволення сьогоднішніх та майбутніх потреб і очікувань Замовників в сфері передачі та постачання електричної енергії в умовах
1. Мета           1.1. Метою даного Положення є створення правових, економічних і організаційних умов для формування в АТ “Вінницяобленерго” (надалі — Товариство) сучасного  та ефективного  інформаційного простору. 1.2. Положення є внутрішнім документом Товариства. Положення
        Добір персоналу та комплектація робочих місць та посад АТ «Вінницяобленерго» здійснюється кандидатами необхідно¬го рівня професійної кваліфікації та стану здоров’я. Кваліфі¬каційні вимоги, у тому числі обсяг знань та навичок для кож¬ної посади, а також вимоги до стану
Важливим кроком  в роботі з персоналом є організація виробничої і соціальної адаптації  новоприйнятих співробітників.  Перш за все, вона необхідна для того, щоб скоротити час, який зазвичай потрібний новому співробітникові, щоб освоїтися на новому робочому місці і почати працювати з
 Надаючи особливого значення навчанню персоналу, в АТ «Вінницяобленерго» функціонує власний Учбовий центр, діяльність якого проводиться на сучасній  матеріально-технічній та навчально-виробничій базі. В Учбовому центрі облаштовані за сучасними вимогами навчальні кабінети,  навчальні
Одним із важливих складників системи управління пер¬соналом в АТ «Вінницяобленерго» є створення умов для постійного стимулювання кожного працівника Товариства до самовдосконалення шляхом його оцінки, з метою ротації кадрів та сприяння кар’єрному росту кращих. Один із ефективних методів оцінки
Робота з резервом кадрів в Товаристві проводиться відповідно до Положення про роботу з резервом кадрів в управлінні та в структурних одиницях АТ «Вінницяобленерго».      Кадровий резерв керівників, професіоналів і фахівців управління і структурних одиниць АТ «Вінницяобленерго» (
Матеріальна та моральна мотивація праці закладена в системі соціальних гарантій і закріплена Колективним договором АТ «Вінницяобленерго».        Відповідно до Положень, які діють в Товаристві, з метою ефективного матеріального стимулювання  співробітників, виплачуються