Корпоративна політика

ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ АТ «Вінницяобленерго» від _______________ № ________________ Кодекс ділової етики та корпоративної культури АТ «Вінницяобленерго» (Термін дії – необмежений)   Зміст   Введення 3 1
ПОЛІТИКА  ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» в сфері професійної безпеки та здоров’я персоналу Основною метою своєї діяльності Товариство вважає найбільш повне задоволення сьогоднішніх та майбутніх потреб і очікувань Замовників в сфері передачі та постачання електричної енергії в умовах
1. Мета           1.1. Метою даного Положення є створення правових, економічних і організаційних умов для формування в АТ “Вінницяобленерго” (надалі — Товариство) сучасного  та ефективного  інформаційного простору. 1.2. Положення є внутрішнім документом Товариства. Положення
Добір персоналу та комплектація робочих місць та посад АТ «Вінницяобленерго» здійснюється кандидатами необхідного рівня професійної кваліфікації та стану здоров’я. Кваліфікаційні вимоги, у тому числі обсяг знань та навичок для кожної посади, а також вимоги до стану здоров’я кандидатів на певні
Важливим кроком в роботі з персоналом є організація виробничої і соціальної адаптації новоприйнятих співробітників. Перш за все, вона необхідна для того, щоб скоротити час, який зазвичай потрібний новому співробітникові, щоб освоїтися на новому робочому місці і почати працювати з максимальною
Надаючи особливого значення навчанню персоналу, в АТ «Вінницяобленерго» відкрито власний Учбовий центр, діяльність якого проводиться на сучасній матеріально-технічній та навчально-виробничій базі. В учбовому центрі облаштовані за сучасними вимогами навчальні кабінети, функціонують навчальні
Одним із важливих складників системи управління персоналом в АТ «Вінницяобленерго» є створення умов для постійного стимулювання кожного працівника Товариства до самовдосконалення шляхом щорічної його оцінки, з метою ротації кадрів та сприяння кар’єрному росту кращих. Один із ефективних
Робота з резервом кадрів в Товаристві проводиться відповідно до «Положення про роботу з резервом кадрів в управлінні та в структурних одиницях АТ «Вінницяобленерго», затвердженого наказом ПАТ «Вінницяобленерго» від 13.08.2013р. №272 Кадровий резерв керівників, професіоналів і фахівців
З метою покращення якісного складу персоналу, створення працездатного колективу, що відповідає сучасним вимогам, в АТ «Вінницяобленерго» діє система поступового виведення співробітників пенсійного віку з виробництва із створенням для них щадних умов при переході від трудової діяльності до виходу на