Приєднання до електричних мереж у період дії в Україні воєнного стану

Порядок тимчасового приєднання електроустановок до системи розподілу АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО»

у період дії в Україні воєнного стану

  На період дії в Україні воєнного стану, відповідно до Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 29.12.2023 № 2648 з 01.01.2024 року :

 

       Відносини, які виникають під час приєднання електроустановок Замовників до електричних мереж АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО», що звернулись із заявою про приєднання електроустановок:

об’єктів, що використовуються для тимчасового розміщення переміщених (евакуйованих) осіб з метою їх тимчасового проживання в модульних містечках, та для задоволення потреб підприємств із сфери управління Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України та Міністерства економіки України, а також підприємств Державного концерну «Укроборонпром», які залучені до виконання мобілізаційного завдання, Збройних Сил України, інших військових формувань України, правоохоронних органів і сил цивільного захисту;

розташованих на територіях, де можливі бойові дії, територіях активних бойових дій та/або території активних бойових дій, на яких функціонують державні електронні інформаційні ресурси, визначених згідно з наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України від 22 грудня 2022 року № 309 (далі - наказ Мінреінтеграції) регулюються Постановою НКРЕКП від 26.03.2022 № 352 «Про затвердження Порядку тимчасового приєднання електроустановок до системи розподілу у період дії в Україні воєнного стану».

Порядок подання заяви на тимчасове приєднання

 

Замовник звертається до  сервісного центру АТ «Вінницяобленерго» за місцем розташування електроустановки (тел. (0432)65-96-83, (0432)65-96-85, (0432)65-96-95)  із  заявою про тимчасове приєднання* та копіями доданих до неї документів, або повний комплект документів надсилається поштовим рекомендованим відправленням за адресою: 21050 м.Вінниця, вул.Магістратська, 2.

 

 

        Надання послуг з приєднання електроустановок іншим замовникам, крім визначених вище, що звернулись із заявою про приєднання електроустановок з 01 січня 2024 року, здійснюється АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» відповідно до вимог Кодексу систем розподілу, затвердженого постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 310 (далі - Кодекс).

        

Порядок подання заяви про приєднання електроустановки певної потужності

 

Замовник звертається до  сервісного центру АТ «Вінницяобленерго» за місцем розташування електроустановки (тел. (0432)65-96-83, (0432)65-96-85, (0432)65-96-95)  із  заявою про приєднання* та копіями доданих до неї документів, або повний комплект документів надсилається поштовим рекомендованим відправленням за адресою: 21050 м.Вінниця, вул.Магістратська, 2.

 

До заяви про приєднання (або тимчасове приєднання) електроустановки певної потужності

 додаються такі документи:

1) копія паспорта у разі відсутності унікального номера запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (для фізичних осіб);

2) належним чином оформлений документ, що посвідчує право на представництво інтересів особи у випадку подання заяви представником;

3) копія документа, що підтверджує право власності чи користування об’єктом нерухомого майна у разі відсутності відомостей у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно;

4) графічні матеріали із зазначенням місця розташування об'єкта (об'єктів) замовника, земельної ділянки замовника та прогнозованої точки приєднання (для об'єктів, що приєднуються до електричних мереж уперше);

5) техніко-економічне обґрунтування (у визначених цим Кодексом випадках, в інших випадках - за наявності);

6) розрахунок навантаження об’єкта архітектури за підписом головного інженера-проєктувальника (у разі приєднання багатоквартирного житлового будинку або збільшення його потужності);

7) інформаційна довідка-повідомлення (довільної форми) щодо наявності або відсутності намірів брати участь в аукціоні з розподілу річної квоти підтримки (для суб’єктів господарювання - виробників ВДЕ).

Приєднання об’єкта нерухомого майна до електричних мереж ОСР за тимчасовою схемою, за відсутності на ньому введеного в установленому порядку об’єкта архітектури, здійснюється лише на період будівництва.

У разі приєднання фотоелектричної станції/УЗЕ/електрозарядної станції, що розташована на об'єкті архітектури (дах, фасад тощо), технічних засобів телекомунікації на об’єкті архітектури до заяви про приєднання додаються:

1) копія документа, що підтверджує право власності чи користування об'єктом архітектури або право власності чи користування частиною об'єкта архітектури (дах, фасад тощо) (у разі приєднання фотоелектричної станції/УЗЕ/електрозарядної станції);

2) копія договору з доступу (у випадку приєднання технічних засобів телекомунікації відповідно до Закону України «Про доступ до об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку телекомунікаційних мереж»);

3) графічні матеріали із зазначенням (вказанням) місця розташування об'єкта (об'єктів) замовника, земельної ділянки замовника та прогнозованої точки приєднання (для об'єктів, що приєднуються до електричних мереж уперше);

4) лист-погодження від власника об'єкта архітектури, на якому буде здійснено будівництво та експлуатацію фотоелектричної станції, УЗЕ, електрозарядної станції, технічних засобів телекомунікації, щодо надання дозволу на улаштування точки приєднання на межі земельної ділянки власника об'єкта архітектури, на якому буде розташована відповідна фотоелектрична станція, УЗЕ, електрозарядна станція, технічні засоби телекомунікації.

Точка приєднання фотоелектричної станції/УЗЕ/електрозарядної станції станції, що розташована на об'єкті архітектури (дах, фасад тощо), технічних засобів телекомунікації має бути розташована на межі земельної ділянки власника об'єкта архітектури, на якому буде розташована відповідна фотоелектрична станція, технічні засоби телекомунікації.

У разі приєднання індустріального парку, створеного відповідно до вимог законодавства, або МСР замовником послуги з приєднання індустріального парку, або замовником послуги з приєднання МСР додатково до заяви додаються:

1) копія документа про право власності чи користування земельною ділянкою, кадастрові номери земельних ділянок, на яких створено індустріальний парк;

2) копія витягу з Реєстру індустріальних (промислових) парків або інформація про рішення Кабінету Міністрів України про включення індустріального парку до Реєстру індустріальних (промислових) парків;

3) копія договору про створення та функціонування індустріального парку (якщо замовником послуги з приєднання індустріального парку або МСР є керуюча компанія індустріального парку).

У разі приєднання до електричних мереж суб'єкта господарювання згідно з пунктом 4.1.11 глави 4.1 Кодексу до заяви про приєднання додаються технічні вимоги та/або вихідні дані, отримані від суб'єкта господарювання.

Відповідальність за достовірність даних, наданих у заяві, несе замовник.

До ЗАЯВИ ПРО ТИМЧАСОВЕ ПРИЄДНАННЯ обов’язково додається:

-довідка військової адміністрації, що підтверджує використання об’єкта для задоволення потреб Збройних Сил України, інших військових формувань України, правоохоронних органів і сил цивільного захисту (у разі наявності).

 

Відповідальність за достовірність даних, наданих у заяві, несе заявник.

 

 

Заява про тимчасове приєднання
Заява про приєднання
Поділитись: