Про компанію

Згiдно наказу Мiненерго України вiд 09.08.1995 року №147 ,на базi ВЕО "Вiнницяенерго" створено ДАЕК "Вiнницяобленерго", яка з сiчня 1999 року перейменована у Вiдкрите акцiонерне товариство "Акцiонерна компанiя Вiнницяобленерго", з березня 2011 – у Публiчне акцiонерне товариство "Вiнницяобленерго", а з 02.05.2019 року - у Акціонерне Товариство "Вінницяобленерго".

Обленерго здiйснює лiцензовану дiяльнiсть з розподілу електроенергiї на територiї Вiнницької областi, а також займається обслуговуванням:

  • повiтряних лiнiй 0,4-110 кВ, завдовжки 43,3 тис. км.
  • кабельних лiнiй 0,4-35 кВ, завдовжки 1,58 тис.км.

Зона обслуговування становить 26,5 тис.кв.км.

В експлуатацiї перебуває 82 пiдстанцiї 110 кВ, 109 пiдстанцiй 35 кВ, 10143 пiдстанцiй 10/0,4 кВ загальною потужнiстю 4101,8 МВа.

До складу обленерго входять 8 районних електромереж

Товариство обслуговує понад 770 тис. споживачiв електричної енергiї, в тому числi 1,38 тис. - промислових, 1,34 тис. - сiльгоспспоживачiв та 750 тис. побутових.

Поділитись: