Інформаційна політика

1. Мета           1.1. Метою даного Положення є створення правових, економічних і організаційних умов для формування в АТ “Вінницяобленерго” (надалі — Товариство) сучасного  та ефективного  інформаційного простору. 1.2. Положення є внутрішнім документом Товариства. Положення