Приєднання до електричних мереж

Приєднання

Відносини, які виникають під час приєднання новозбудованих, реконструйованих чи технічно переоснащених електроустановок Замовників до електричних мереж та під час зміни технічних параметрів електроустановок замовників, регулюються Кодексом системи розподілу* (розділ4), затвердженим постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 310 із змінами (далі – Кодекс).

Визначення:

 - місце (точка) забезпечення потужності (замовленої до приєднання) - місце (точка) в існуючих електричних мережах оператора системи розподілу (ОСР), від якого (якої) ОСР забезпечує розвиток електричних мереж з метою приєднання електроустановки замовника відповідної потужності або приєднання генеруючих потужностей;

- місце приєднання (точка приєднання) електроустановки - існуюча або запроектована межа балансової належності електроустановок споживача або замовника, розташована на межі земельної ділянки замовника або, за згодою замовника, на території цієї земельної ділянки;

 - стандартне приєднання - приєднання електроустановки замовника до діючих мереж оператора системи розподілу на відстань, що не перевищує 300 метрів по прямій лінії від місця забезпечення потужності до місця приєднання, яке диференціюється за ступенем потужності:

 • перший ступінь - до 16 кВт включно;
 • другий ступінь - від 16 кВт до 50 кВт включно;

 - нестандартне приєднання - приєднання до електричних мереж електроустановки, за умов приєднання якої ступені напруги в точці приєднання та точці забезпечення потужності не збігаються та/або за умови перевищення числових значень для стандартного приєднання, приєднання до електричних мереж суб’єкта господарювання, який не є ОСР.

Порядок подання заяви на приєднання

Замовник звертається до сервісного центру АТ «Вінницяобленерго»*** за місцем розташування електроустановки щодо наміру приєднатися до електричних мереж системи розподілу із  заявою про приєднання*** та копіями доданих до неї документів, або повний комплект документів надсилається поштовим рекомендованим відправленням за адресою: 21050 м.Вінниця, вул. Магістратська, 2, або може бути подана через «Особистий кабінет замовника послуг» ***   в електронному вигляді через офіційний веб-сайт АТ «Вінницяобленерго» у мережі Інтернет із застосуванням електронного цифрового підпису в установленому законодавством порядку.

До заяви про приєднання додаються такі документи:

 1. копія паспорта у разі відсутності унікального номера запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (для фізичних осіб);
 2. належним чином оформлений документ, що посвідчує право на представництво інтересів особи у випадку подання заяви представником;
 3. копія документа, що підтверджує право власності чи користування об’єктом нерухомого майна у разі відсутності відомостей у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно;
 4. графічні матеріали із зазначенням (вказанням) місця розташування об'єкта (об'єктів) замовника, земельної ділянки замовника та прогнозованої точки приєднання (для об'єктів, що приєднуються до електричних мереж уперше);
 5. ТЕО (у визначених цим Кодексом випадках, в інших випадках – за наявності);
 6. інформаційна довідка-повідомлення (довільної форми) щодо наявності або відсутності намірів брати участь в аукціоні з розподілу річної квоти підтримки.

У разі приєднання фотоелектричної станції, що розташована на об'єкті архітектури (дах, фасад), технічних засобів телекомунікації на об’єкті архітектури до заяви про приєднання додатково додаються:

 1. копія документа, що підтверджує право власності чи користування об'єктом архітектури або право власності чи користування частиною об'єкта архітектури (дах, фасад) (у разі приєднання фотоелектричної станції);
 2. копія договору з доступу (у випадку приєднання технічних засобів телекомунікації відповідно до Закону України «Про доступ до об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку телекомунікаційних мереж»);
 3. графічні матеріали із зазначенням (вказанням) місця розташування об'єкта (об'єктів) замовника, земельної ділянки замовника та прогнозованої точки приєднання (для об'єктів, що приєднуються до електричних мереж уперше);
 4. лист-погодження від власника об'єкта архітектури, на якому буде здійснено будівництво та експлуатацію фотоелектричної станції, технічних засобів телекомунікації, щодо надання дозволу на улаштування точки приєднання на межі земельної ділянки власника об'єкта архітектури, на якому буде розташована відповідна фотоелектрична станція, технічні засоби телекомунікації.

У разі приєднання індустріального парку, створеного відповідно до вимог аконодавства України, замовником з приєднання індустріального парку додатково до заяви додаються:

 1. копія документа на право власності чи користування земельною ділянкою, кадастрові номери земельних ділянок, на яких створено індустріальний парк;
 2.  копія витягу з Реєстру індустріальних (промислових) парків;
 3. копія договору про створення та функціонування індустріального парку (якщо замовником послуги з приєднання індустріального парку є керуюча компанія індустріального парку).

У разі приєднання до електричних мереж суб'єкта господарювання згідно з пунктом 4.1.11 глави 4.1 розділу IV Кодексу систем розподілу, затвердженого постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 310, до заяви про приєднання додаються технічні вимоги та/або вихідні дані, отримані від суб'єкта господарювання.

Відповідальність за достовірність даних, наданих у заяві, несе замовник.

Послуга зі стандартного приєднання надається на підставі типового договору про стандартне приєднання до електричних мереж системи розподілу, який є публічним договором приєднання та укладається з урахуванням статей 633, 634, 641, 642 Цивільного кодексу України за типовою формою (далі – договір про стандартне приєднання***).

Послуга з нестандартного приєднання надається на підставі типового договору про нестандартне приєднання до електричних мереж системи розподілу «під ключ» або з проєктуванням лінійної частини приєднання замовником, який є публічним договором приєднання та укладається з урахуванням статей 633, 634, 641, 642 Цивільного кодексу України за відповідною типовою формою (далі –договір про нестандартне приєднання «під ключ» з проєктуванням лінійної частини приєднання замовником ***).

Договір про приєднання вважається укладеним з дати подання замовником належним чином оформленої заяви про приєднання та документів, що додаються до неї.

Після отримання замовником Технічних умов на стандартне приєднання, у зазначений у заяві про приєднання спосіб обміну інформацією,  та 100% оплати замовником вартості послуги з приєднання - Технічні умови набирають чинності.

Якщо замовник не оплатив послугу зі стандартного приєднання протягом 20 днів з дня отримання технічних умов, розрахунку вартості плати за приєднання до електричних мереж та рахунка на оплату плати за приєднання, такий договір вважається розірваним, а технічні умови такими, що не набрали чинності.

Технічні умови на нестандартне приєднання разом із розрахунком вартості плати за приєднання до електричних мереж та рахунком на оплату вартості послуги з приєднання надаються замовнику у зазначений у заяві про приєднання спосіб обміну інформацією

Договір про приєднання вважається укладеним з дати подання замовником належним чином оформленої заяви про приєднання та документів, що додаються до неї.

Договори про приєднання, передбачені пунктами 4.1.11 та 4.1.29 глави 4.1 Кодексу системи розподілу, вважаються укладеними після їх підписання сторонами.

Якщо замовник не оплатив послугу з нестандартного приєднання протягом 20 днів, такий договір вважається не укладеним, а технічні умови такими, що не набрали чинності.

Якщо замовник у заяві на приєднання виявив свій намір щодо самостійного проєктування лінійної частини приєднання, ОСР у технічних умовах зазначає вихідні дані для проєктування та визначає найближчу точку в існуючих (діючих) електричних мережах (повітряна лінія, трансформаторна підстанція або розподільний пункт) ОСР відповідного ступеня напруги, від якої має проєктуватися лінійна частина приєднання до точки приєднання електроустановок замовника.

Найближча точка відповідного ступеня напруги визначається згідно з вимогами норм проєктування електричних мереж. Ступінь напруги в точці приєднання замовника може не збігатись зі ступенем напруги в точці мережі ОСР, від якої здійснюється будівництво лінійної частини приєднання.

На вимогу замовника ОСР може бути визначена альтернативна точка забезпечення потужності відповідного ступеня напруги, від якої має проєктуватися лінійна частина приєднання до точки приєднання електроустановок замовника, з урахуванням вимог пункту 4.1.20 глави 4.1 та пункту 4.3.6 глави 4.3 цього розділу.

У такому випадку технічні умови мають містити вимоги та необхідні вихідні дані щодо створення лінійної частини приєднання від альтернативної точки.

Технічні умови набирають чинності після оплати замовником вартості послуги з приєднання.

Процедура надання послуги з приєднання розпочинається після отримання всіх документів, вичерпний перелік яких передбачений вище.

Шановні замовники послуги приєднання!

Пунктом 4. Постанови НКРЕКП від 26.03.2022 № 352 «Про затвердження Порядку тимчасового приєднання електроустановок до системи розподілу у період дії в Україні воєнного стану» встановлено, що операторам систем розподілу, у разі об’єктивної неможливості надання послуг з приєднання електроустановок замовників, за укладеними до 24 лютого 2022 року договорами про приєднання у порядку, визначеному розділом IV Кодексу систем розподілу, затвердженого Постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 310, повідомити замовників згідно з процедурою, визначеною договорами про приєднання до електричних мереж, про неможливість виконання зобов’язань, у зв’язку з настанням обставин непереборної сили, до їх офіційного закінчення.

Торгово-промислова палата України, своїм листом від 28.02.2022 № 2024/02.0-7.1, засвідчила форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили): військову агресію Російської Федерації проти України, що стало підставою введення воєнного стану в Україні.

Враховуючи викладене та керуючись умовами договору про приєднання АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» повідомляє про неможливість виконання зобов’язань за вищезгаданими договорами, у зв’язку з настанням обставин непереборної сили, до їх офіційного закінчення.

Після усунення обставин, що стали підставою неможливості виконання Товариством своїх зобов’язань,  АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» гарантує виконання умов договорів про приєднання у повному обсязі.

Сподіваємося на порозуміння та подальшу співпрацю.

 

Поділитись: