Дистанційні загальні збори акціонерів 21.04.2023

16.03.2023 - Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерного товариства
16.03.2023 - Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій
16.03.2023 - Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у річних загальних зборах
16.03.2023 - Проекти рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного річних загальних зборів
11.04.2023 Бюлетень для голосування на річних загальних зборах, які проводяться дистанційно 21 квітня 2023 року
Поділитись: